Skip to Main Content
 

Styrkelse af studerendes færdigheder og potentiale


Konkurrencen er hård i uddannelsessektoren. Institutionerne kæmper med stramme budgetter og hårdere lokal konkurrence. Overlevelse og succes på lang sigt afhænger stadig af, hvor effektivt medarbejderne kan udvikle de relevante færdigheder hos deres studerende. En metode til dette er at benytte flere forskellige tilgange til uddannelse samtidig.


Studerende i forskellige aldre læser sammen på biblioteket

Forskellige metoder


Den enkelte person lærer og kommunikerer på hver sin måde. Ved at tage højde for det spænd og de forskelle opbygger man engagementet og styrker resultaterne.

Hvad kendetegner effektiv færdighedsudvikling

To studerende med forskellige behov for forberedelse

Fokuser på de studerende


Forstå de studerendes forskellige indlæringshastighed, stil og demonstration af evner.

Moden underviser hjælper voksen studerende på computer

Fokuser på resultaterne


Tydelig definition af undervisningsudbyttet, og mulighed for at følge fremskridtene nøje.

Voksne studerende i computerklasse

Gør forskel i mødet


Design pensummets dele, og kommunikér ud fra den enkeltes behov.

Studerende og underviser taler om opgaverne

Indbygget fleksibilitet


Opbyg infrastrukturen for undervisning med kapacitet til at takle forandringerne løbende.

Læs om vores løsninger og tjenester, så du kan styrke dine færdigheder:

Næste trin

  • Tal med os

    Du kan få mere at vide ved at kontakte os i dag