Skip to Main Content
 

Den studerendes udvikling


Den studerendes udvikling forbliver et risikområde for institutionerne. Når en studerende falder fra, går det ud over bundlinjen: indtægten går tabt eller bliver endda krævet refunderet, rekrutteringsbudgettet holder ikke og eventuel dårlig omtale gør det sværere at rekruttere fra samme sted næste gang. Men når risikobefolkninger får succes, opbygges der en gunstig cirkel i institutionen, hos den studerende og på markedet.


Den studerendes udvikling

God data og fleksibel handling er nøglefaktorer i forbindelse med udvikling

Vedrørende den studerendes udvikling

Når udfordringen er blevet taget til efterretning, er de måder det relevante middel skal leveres på ikke altid entydige. Hvordan udpeger du f.eks. et mere fleksibelt pensum til samarbejde? Der kræves højst sandsynligt en fælles besvarelse på tværs af områderne i institutionen samt brug af evaluering og feedback for at overvære status.

En studerende kæmper med at få læst lærebogen.

Identificer studerende i fare for at falde fra


Dataindsamling skal være hurtig og kunne klare iteration for identificeres rodårsagerne til underprogression.

Syv børn i en cirkel lægger hænderne ovenpå hinanden.

Øg de studerendes involvering


Når risikobefolkninger er identificeret, så er der brug for værktøjer til at engagere dem.

Illustration af en evaluering.

Frem de løbende resultater


Evaluering og feedback brugt formativt kan hjælpe alle de studerende med at opnå deres mål.

En underviser arbejder sammen med en enkelt studerende.

Tag højde for de personlige forskelle


Tilpasning aktiverer engagement, som henvender sig til elevernes vigtigste læringsbehov.

Læs om vores løsninger og tjenester, så du kan styrke den studerendes udvikling:

Næste trin

  • Tal med os

    Du kan få mere at vide ved at kontakte os i dag